เปิดงานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้

เมื่อเวลา 16.00 น.วั

Read more