“พ่อเมือง” เดินรณรงค์ไปเลือกตั้ง ประชาชนจังหวัดสระแก้วเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย Big Day 24 มีนาคม

(19 มี.ค.) ณ บริเวณต

Read more