สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โชว์เครื่องมือ​อุปกรณ์​การฝึกโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะนำมาฝึกทักษะแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

.ที่สถาบันพัฒนาฝีมือ

Read more