จังหวัดสระแก้วน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

จังหวัดสระแก้วน้อมสำ

Read more