Tag: แม่ฮ่องสอน

กาชาดแม่ฮ่องสอน รับมอบรถเข็น 30 คัน ช่วยผู้พิการยากไร้อำเภอแม่สะเรียง จากศูนย์ให้ความช่วยเหลือรถเข็นสำหรับผู้พิการในเอเชีย เฉลิมพระเกียรติฯ
9 ท้องถิ่น 8 อบต. 1 เทศบาล ยื่นหนังสือเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมเส้นทางหลวง 1266 หลังประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดือดร้อนได้รับอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เปิดเวทีเสวนา มหกรรม”บุก แม่ฮ่องสอน สร้างเศรษฐกิจชุมชนรักษาป่า” พืชเศรษฐกิจที่สร้างงานสร้างรายได้ หวังให้รัฐเปิดตลาด “บุกปลูกเสรี บุกป่ายั่งยืน”
ในหลวง ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯโปรดกระหม่อมให้ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้เด็กนักเรียน
สมัครนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.แม่ฮ่องสอน วันสุดท้ายคึกคัก หญิงแกร่ง นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงสมัครชิงตำแหน่งนายก มีหลากหลายชนเผ่ากว่า 300 คน เดินทางมามอบดอกไม้ให้กำลังใจล้นหลาม
Page 1 of 2 1 2
เครื่องประดับ ประดา