อุบลราชานี มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่บุคคลที่ได้รับสถานะสัญชาติไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

ที่ห้องประชุมอำเภอโข

Read more

สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการActive Learning โรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช

Read more

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยฯ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

วันนี้ 22 ส.ค. ที่โร

Read more

นายก อบต เอกราช ลงพื้นที่ให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนให้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 22 ส.ค.62 ที่

Read more

ประธานศูนย์พิทักษ์ธรรม พบผู้บริหารสถานศึกษามีชื่อ หลังกระแสโซเชียล โจมตีความไม่เหมาะสมการแต่งกายของนักศึกษามุสลิม ในการเดินพาเหรดกีฬาสี

จากประเด็นการแต่งชุด

Read more