ม.นอร์ทเชียงใหม่ มอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้ “บุญทา” ผู้บริหารปางช้างแม่ แตง วงการท่องเที่ยวร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ระดมทุนมอบเงินแก้ ปัญหาหมอกควันไฟป่า ลั่นรับใช้ช่วยเหลือชุมชนสังคม ตอบแทนบุญคุณ บ้านเกิด

วันที่ 21 มกราคม 256

Read more

เริ่มแล้ว สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 17 (The Seventeenth International Junior Science Olympiad : 17th IJSO ) รอบที่ 1

วันที่ 19 มกราคม 256

Read more