กรมศิลปากร ส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจสถานที่และโครงกระดูกมนุษย์โบราณ และภาชนะดินเผา ชี้น่าจะเป็นยุคเดียวกับบ้านเชียงตอนปลาย ราว2500-3000ปี

กรมศิลปากร ส่งเจ้าหน

Read more