เกษตรจังหวัดระยอง จัดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งพบว่ามีการระบาดหนักในพื้นที่

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.ท

Read more