ป้ายกำกับ: ปัตตานี

“เริ่มแล้ว…การอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา software “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”ให้ครูในโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้”
Page 1 of 5 1 2 5
เครื่องประดับ ประดา